Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych TERMER – Jerzy Kowalski

Firma franchisingowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)

Firma działa od 1994 roku w zakresie wycen składników majątkowych

Realizujemy opracowania w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami i standardami wycen

Oferta


 • Wyceny wartości maszyn, urządzeń, linii technologicznych, pojazdów oraz wyposażenia – środki techniczne wszystkich branż
 • Ekspertyzy techniczne
 • Opinie o innowacyjności technologii
 • Opracowania DTR maszyn i urządzeń oraz Oceny zgodności WE i Deklaracje zgodności WE
 • Wyceny wartości niematerialnych i prawnych
 • Wyceny przedsiębiorstw

Uprawnienia, kwalifikacje rzeczoznawców:


mgr inż. Jerzy Kowalski

 • Dyplomowany rzeczoznawca SIMP – nr certyfikatu 695  w specjalnościach:
  • projektowanie i organizacja zakładów przemysłowych
  • obrabiarki i technologia procesów wytwarzania
  • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Ubezpieczenie O.C. zawodowej z tytułu wykonywania czynności w zakresie wycen i ekspertyz
 • Przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Oddział w Bielsku-Białej
 • Przynależność do Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP.

mgr inż. Piotr Kowalski

 • rzeczoznawca SIMP w specjalnościach:
  • techniki informatyczne
  • jednostki pływające
  • wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
 • ubezpieczenie OC zawodowej z tytułu wykonywania czynności w zakresie wycen i ekspertyz
 • przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
 • przynależność do Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych SIMP