Cel wycen i rodzaje wartości

Cel i przeznaczenie wycen:

 • Wycena wartości zabezpieczenia kredytu w banku, leasingu
 • Wycena wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji
 • Wycena udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa
 • Wycena wartości środków technicznych dla potrzeb przekształceń własnościowych, fuzji, upadłości lub likwidacji przedsiębiorstw
 • Określenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych środków trwałych
 • Wycena wartości rynkowej do celów podatkowych
 • Wycena wysokości szkody w postępowaniu ubezpieczeniowym
 • Określenie czynszu za najem środków technicznych
 • Wycena hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego
 • Prognozy zmian wartości środka technicznego w czasie

Rodzaje wycenianych wartości:

 • Wartość rynkowa
 • Wartość rynkowa po zainstalowaniu / przy kontynuacji działania / przy przeniesieniu
 • Wartość likwidacyjna środków technicznych przy sprzedaży na zlecenie
 • Wartość likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej (głównie dla banków)
 • Koszt odtworzenia lub zastąpienia środka lub megaukładu technicznego
 • Hipotetyczna wartość rynkowa zdefiniowanego rodzaju
 • Wartość godziwa