P.U.I. "TERMER" działa od 1994 roku. Naszą zasadą jest całościowe rozwiązanie problemu z którym ma do czynienia Inwestor lub Użytkownik.

I obszar działalności

 • Wycena wartości środków technicznych: maszyny, urządzenia, pojazdy oraz wyposażenie:
  • dyplomowany rzeczoznawca SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich).
  • biegły sądowy w zakresie wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów
 • Wycena wartości nieruchomości: grunty, budynki, budowle:
  • rzeczoznawca z uprawnieniami państwowymi do wyceny nieruchomości.
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych:
  • zespół konsultingowy
 • Wycena przedsiębiorstw:
  • zespół konsultingowy
 • Opinie o innowacyjności technologii, do wniosków PARP.
 • Opinie do kredytów technologicznych dla banków.

II obszar działalności

 • Ekspertyzy stanu technicznego obiektów, instalacji oraz sieci.
 • Opracowania dokumentacji technicznej we wszystkich branżach w zakresie budownictwa przemysłowego.
 • Wykonawstwo konstrukcji stalowych wraz z montażem na placu budowy.
 • Prace remontowe w zakresie konstrukcji stalowych.

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z ofertą naszej firmy.

Jesteśmy przekonani, że odpowiednie ustalenia merytoryczne doprowadzą do obranego celu - zadowolenia Klienta oraz obopólnej korzyści Firm.